Gasselte Hervormde kerk

Informatie over de kerk


Ansichtkaart beschreven in 1932


Provinciale Drentsche en Asser courant 27-10-1885

Opnamen d.d. 20 december 2019 door G.J. Pottjewijd

J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 B16, P8, O4, Q3, O2 en Mixt
Hans Friedrich Micheelsen: Organistenpraxis 01 Wie schon leuchtet der Morgenstern P8, H8, O4, Q3, O2
Hans Friedrich Micheelsen: Organistenpraxis 01 Es ist ein Ros entsprungen 1e keer H8 2e keer B16 en H8 octaaf hoger
Hans Friedrich Micheelsen: Organistenpraxis 01- Kommt und lasst uns Christus Ehren H8, O4, O2
P. Anton Esterndorfer (1670- 1711): Gaillarda svi tonj


Provinciale Drentsche en Asser courant 01-10-1926

1929?: Plaatsing van een, zeer waarschijnlijk gebruikt orgel, door Meek uit Assen. In de Harp van 1929 staat de volgende advertentie: "Te koop flink kerkorgel met 7 volle stemmen en pedaal voor kerk van 3 à 400 personen. Joh. Meek te Assen".
Dit betreft misschien het orgel dat van 1928 - 1931 in de Gereformeerde Zuiderkerk te Assen stond, maar ook de Hervormde kerk in Schoonbeek zou de bestemming geweest kunnen zijn.. Daar werd in 1931/1932 een nieuw orgel gebouwd.
In het boekje : Geschiedenis van de Kerk van Gasselte" door J. Kroezenga staat het volgende: "Het orgel, dat in 1929 in de kerk van Gasselte werd geplaatst dateert oorspronkelijk uit het jaar 1840.
Het werd voor f. 1.100. aangekocht van een orgelhandelaar en het is helaas niet bekend, waar het voordien in een kerk heeft dienst gedaan.
Het is een instrument met aangehangen pedaal. De dispositie is als volgt: Prestant 8; Holpijp 8; Gamba 8; Salicionaal 8: Octaaf 4; Gemshoorn 2 en Fluit 4.
Tijdens de laatste restauratie in 1963 is het orgel geheel nagezien en werden enkele dode stemmen door pijpen weer tot leven gebracht.".


Provinciale Drentsche en Asser courant 11-03-1929Provinciale Drentsche en Asser courant 05-08-1929, 16-11-1929


De Noord-Ooster 09-11-1929, Provinciale Drentsche en Asser courant 19-11-1929


Provinciale Drentsche en Asser courant 20-05-1930Handelingen der 116de Gewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten Jare 1931


Provinciale Drentsche en Asser courant 06-04-1946gasselte1.jpg (33595 bytes)
Foto: Bron onbekend

1964: Restauratie van de kerk.
De herplaatsing van het orgel gebeurd door de orgelmaker Rinkema. Hij schrijft dit op 22 juni in een brief aan de kerkvoogdij van Rolde. Hij verwacht de werkzaamheden in Gasselte deze week te kunnen afronden.Nieuwsblad van het Noorden 18-06-1964

1965: Herstel van het orgel. Daarbij werden enkele stomme registers weer tot spreken gebracht.

Dispositie na deze werkzaamheden:

Manuaal   Pedaal
Praestant 8' c-d1
Holpijp 8'  
Gamba 8'  
Celeste 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 4'   
Gemshoorn 2'  


Foto  vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl


Foto: Bron onbekend

1994: De aktie om geld in te zamelen voor de aankoop van een orgel loopt voorspoedig.

Nieuwsblad van het Noorden 16-04-1991

1995: Het Spiering-orgel was na 40 jaar versleten.
Een plaatselijke orgelcommissie, geadviseerd door Stef Tuinstra, sprak de voorkeur uit voor het plaatsen van een historisch instrument.
Na uitvoerige oriëntatie kwam de orgelcommissie een historisch binnenwerk - windlade en pijpwerk - op het spoor, dat al jaren opgeslagen lag in de werkplaats van de orgelmakers Bakker en Timmenga te Leeuwarden.
De geschiedenis van het instrument uit Woudsend is hieronder beschreven.

Om budgettaire redenen werd besloten het orgel in Gasselte in twee fasen te restaureren en stilistisch aan te passen.
In de 1e fase werden de lade, klaviatuur, mechanieken en zes registers pijpwerk grondig hersteld en achter het zinken Spiering-front geplaatst.
Het orgel werd op 7 juli 1995 in gebruik genomen met een bespeling door vier plaatselijke organisten en adviseur Stef Tuinstra.

Dispositie:

Manuaal   Pedaal
Prestant 8' Aangehangen
Holpijp 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 4'  
Quint 3'  
Woudfluit 2'  
Gereserveerde stemmen: Bourdon 16',Mixtuur IV, Trompet 8'

2002: De 2e fase van de restauratie door Bakker & Timmenga wordt uitgevoerd. Er werd een nieuwe kas Scheuer-stijl vervaardigd en de gereserveerde registers Bourdon 16’, Mixtuur IV en Trompet 8’ werden bijgeplaatst.


Foto: Bakker & Timmenga, Leeuwarden

Dispositie na werkzaamheden in 2002:

Manuaal   Pedaal
    Aangehangen
Bourdon 16' Registerstand half: Hele klavier
Registerstand helemaal: Klinkt alleen van C -d
Prestant 8'  
Holpijp 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 4'  
Quint 3'  
Woudfluit 2'  
Mixtuur IV  
Trompet 8'  Drentse Courant 01-03-2002 (06)

Bronvermelding
  1. Tijdschrift: De Harp 1929 nr. 4 Blz. 32
  2. Tijdschrift: Het orgel 1995 Blz. 320
  3. Tijdchrift: Drenthe 1965 Blz. 192
  4. Tijdschrift: De orgelvriend 1995/11 Historisch Scheuer-pijpwerk herleeft in Gasselte door Tjamke de Harder
  5. www: http://reliwiki.nl/index.php/Gasselte,_Dorpsstraat_5_-_Onze-Lieve-Vrouwekerk_(Mariakerk)
  6. E-mail van Frits Kaan d.d. 3 januari 2015
  7. www: www.orgbase.nl door Piet Bron
  8. Boek: J. Jongepier, Vijf eeuwen Friese orgelbouw - een schoone voorraad waarlyk, Friese pers boekerij Leeuwarden, 2004 blz. 74
Foto: Geert Jan Pottjewijd d.d. 20-12-2019 Klik op de foto voor een vegroting


Foto: Dennis Wubs Klik op de foto voor een vergroting