Meppel Remonstrantse kerk

1879: Bouw van een Remonstrantse kerk in Meppel

1884: Plannen voor het plaatsen van een orgel

Algemeen Handelsblad 18-03-1884


Provinciale Drentsche en Asser courant 19-03-1884.jpg


Het nieuws van den dag : kleine courant 31-03-1884


Provinciale Drentsche en Asser courant 02-04-1884 Meppel


Het nieuws van den dag : kleine courant 06-05-1884

1885:
Het eerste orgel in deze kerk werd gemaakt door de firma L. van Dam en Zonen te Leeuwarden. Het orgel werd op 30 augustus 1885 met een kerkdienst in gebruik genomen. De zaterdag daarvoor was het gekeurd door Johannes Worp, de organist van de Martinikerk te Groningen. Hij gaf zondagmiddag om 17:00 uur ook een orgelconcert. (04)
De eerste organist was L. Mulder die al sinds de bouw van de kerk hier speelde.

Algemeen Handelsblad 12-05-1885


Meppeler Courant 23-05-1885


Provinciale Drentsche en Asser courant 18-08-1885


Algemeen Handelsblad 31-08-1885


Leeuwarder courant 02-09-1885


Meppeler Courant 02-09-1885


Meppeler Courant 1885-08-26

1889: Concert door J.C. van Apeldoorn

Meppeler courant 1889-06-26

1904:

Nieuwsblad van het Noorden 07-12-1904
1936: Het orgel werd gereviseerd door de firma Valckx en Van Kouteren uit Rotterdam. Er kwam toen ook een Meidinger windmotor (01).

1937: Antwoord op 20 juli van de kerk op een door Reil uitgebracht offerte voor een restauratie. Ze willen verder met Reil, mits hij de conditie voor ook het daarna te verichten uit de offerte haalt. (09)

1939: Kattebelletje (lastig leesbaar) van  een contact met Reil. Op 4 mei doet Reil een voorstel voor uit te voeren stembeurten voor Hfl 27,50 De kerk geeft opdracht aan Reil om het orgel te gaan stemmen. Op 9 mei dankt Reil voor de opdracht om het orgel te stemmen. (09)

1942: OP 27 juli meldt Reil dat hij hij het orgel helaas nog niet heeft kunnen een stemmen. Een dag na de telefonische aanvraag vanuit Meppel werd zijn personneel door de Duitsers gevorderd. Ook is hij bang dat zijn "luxe-bedrijf" gesloten zal worden.
Bij grote urgentie zou hij op 10 en 11 augustus langs kunnen komen. Op 10 augustus 1942 schrijft dhr. Otten dat de stembeurt uitgesteld kan worden, maar niet later dan okt/nov. (09)

1945: Kerk en orgel gaan verloren door oorlogsgeweld. Op 28 januari 1945 trof een verdwaalde bom uit een vliegtuig van de geallieerde luchtmacht het kerkgebouw.
Op 8 februari 1945 schrijft de organist van de kerk dhr. H. Smit Reil een uitgebreide emotionele brief (blz. 01, 02 en 03)over het verloren gaan van het orgel. Gelukkig was niemand in de kerk toen de bommen vielen, maar in de nasste omgeving zijn 20 doden gevallen. Hij probeert uit de puinhopen nog zoveel mogelijk van het orgel te redden. Hij vraagt zich af of de restanten misschien nog bruikbaar zijn en wat de mogelijke waarde is. Hij informeert ook alvast naar de mogelijkheden van een nieuw orgel. Ook is hij veel orgelmuziek kwijt geraakt en vraagt Reil om hulp deze weer te vervangen. (09)

1951: Op 14 april 1951 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe kerk.


Foto (07)

1956: Plannen voor nieuw kerkorgel


Meppeler courant 1956-11-19

1957: De gemeenteraad van Meppel kent een subsidie toe van F 4500,- voor de aanschaf van een orgel

Leeuwarder courant 10-08-1957, Meppeler courant 1957-06-03, 1957-06-05, 1957-06-07, 1957-06-07Tussentijds heeft er in de kerk vermoedelijk een interim orgel van Reil gestaan. De kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Valthermond werd tenminste door Reil in 1958 uitgenodigd een kijkje te nemen in Meppel.
Vermoedelijke dispostie: Gedekt 8', Prestant 4', Octaaf 2', Mixtuur volgens het aantekenbriefje van een van de bezoekers uit Valthermond.

1958/1960: Nieuw orgel door  E. Leeflang te Apeldoorn.
Het contract voor de bouw werd op 19 september 1958 afgesloten. Zie blz. 01 en 02 (08)

meppel12a.jpg (29587 bytes)

Hoofdwerk   Rugwerk   Pedaal  
Prestant 8’ Holpijp 8’ Holquintadeen 16’
Roerfluit 8’ Prestant 4’ Schalmei 4 (horizontaal)
Vlakfluit 4’ Flageolet 2’    
Mixtuur 2’ 3-4 st. Scherp 1’ 3 st.    
Dulciaan 8’        

Koppelingen: Manuaal I - Manuaal II; Manuaal I - Pedaal; Manuaal II - Pedaal (02).
meppel12b.jpg (20958 bytes)

1980: Op 25 februari informeert de organist Rabenort of bij Reil bekend wat er is gebeurd met eventuele restanten van het orgel na het bombardement van 1945. (09)


Stemkaart Reil 2001

2007: Een stichting gaat voor de Remonstrantse gemeente in Meppel uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om het kerkgebouw aan de Heerengracht af te stoten. De ledenvergadering heeft toestemming gegeven om het proces in gang te zetten.
De Remonstrantse gemeente werkt al enige tijd samen met de Doopsgezinde kerk. De ene maand vindt de dienst in de Remonstrantse kerk plaats, de andere maand in de Doopsgezinde kerk aan de Vledderstraat. De Remonstrantse kerk is zelfs te groot voor twee gemeenten. Bovendien is er wegens geldgebrek al lange tijd geen onderhoud gepleegd aan het kerkgebouw aan de Heerengracht. Een stichting gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de Remonstrantse gemeente. Zeker is dat de gemeente in de toekomst overgaat naar de (veel nieuwere) Doopsgezinde kerk. Dat kan echter nog wel enige jaren duren. (03)

2008: Het orgel is via bemiddeling door Orgelmakerij Sicco Steendam te Roodeschool verkocht naar Polen. (05) Op 28 september 2008 is de laatste dienst gehouden in de remonstrantse kerk. Er wordt nu samen met de Doopsgezinden gekerkt in de Doopsgezinde kerk. (06)

2011: De kerk is inmiddels afgebroken tot op de voorgevel na. Zie onderstaand een foto uit het Dagblad van Het Noorden uit eind februari 2011.Bronvermelding:
  1. Het Orgel (1935-1936). De Harp (1936)38.
  2. Het Orgel (1960)19.
  3. [kerkorgel] Diverse kerkberichten (838) d.d. 2-3-2007
  4. Website http://www.remonstranten.org/meppel/
  5. E-mail van Sicco Steendam d.d. 31-01-2008
  6. www: http://www.remonstranten.org/meppel/
  7. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Meppel,_Heerengracht_23_-_Remonstrantse_Kerk
  8. Archief Leeflang
  9. Archief Reil