Vries Hervormde kerk

Informatie over de kerk


Ansichtkaart na 1920

Kerk.
De kerk te Vries is een typisch voorbeeld van een romano-gotische kerk. Het oudste deel en de toren dateren uit de 12e tot 13e eeuw. Vooral de toren is een der fraaiste romaanse dorpstorens in ons land. Het gotische kooris van 1425. In de 17e eeuw vonden herstellingen plaats. Een grote restauratie vond plaats van 1946 tot 1949. Het interieur bevat een mooie kansel die in 1661 door jonkheer Ubbena van Bunne werd geschonken. Bij de laatste restauratie werd de gietvorm van de torenklok gevonden die nu in de kelder van de konsistorie staat (01).


Provinciale Drentsche en Asser courant 27-02-1852

Orgel.

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 19 augustus 2022
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie: Prestant 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Octaaf 2'
 - Johann Slvester Ponten (1855-1928) : Mater-Dolorosa uit Mosmans II Registratie: Holpijp 8',  Viola da Gamba 8' later + Prestant 8'
 - Marcel Dupré (1886-1971): Veni Sancte Spiritus uit Opus 28
 - Marcel Dupré: Vor deinem Thron tret ich uit Opus 28

1881: Volgens onderstaande krantenberichten heeft er eerst van 1881 een huisorgel gestaan, voordat het Van Oeckelen-orgel werd gebouwd. Dit krantenknipsel (ongedateerd) kwam ook voor in de verzameling van Van Meurs) (04)

Nieuwsblad van het Noorden 10-09-1932


Provinciale Drentsche en Asser courant 05-04-1881


Provinciale Drentsche en Asser courant 02-07-1883, 03-07-1883

1887: P. van Oeckelen en Zn. plaatst een één-klaviers mechanisch sleeplade-orgel met aangehangen pedaal van C - a1.


Provinciale Drentsche en Asser courant 18-04-1887, 19-04-1887


Links: foto: Beeldbank Drents archief rechts: ansichtkaart na 1940

1888: Bij de plaatsing van het orgel moest in de kerkmuren worden gebroken.

Drentsche Volksalmanak 1888 blz. 66

Dispositie:

Manuaal: C - f3  
1. Bourdon 16’ b/d  
3. Prestant 8’  
4. Holpijp 8’  
5. Viola di Gamba 8’  
6. Octaaf 4’  
7. Spitsfluit 4’  
8. Octaaf 2’  
9. Cornet 5 sterk Samenstelling Cornet: c’: 4 - 2 2/3 - 1 3/5.
Dit orgel is een typisch voorbeeld van een laat 19e eeuws Van Oeckelen-orgel, ontworpen door de zonen Cornelis en Antonie van Oeckelen.
Halfronde hoekvelden aan de zijtorens, harpbekroning op de middentoren en vazen op de zijtorens verder de stroken tussen de pijpenvelden en het lofwerk (02).


Provinciale Drentsche en Asser courant 09-03-1892, 10-03-1892, 14-03-1892, 15-03-1892

1912: Stand van zaken kerk uit Synodeverslag 1912

Handelingen van de 97ste Gewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten Jare 1912

1923: Volgens onderstaand bericht uit het tijdschrift "Het Orgel" was H. Reinders organist in VriesNieuwsblad van het Noorden 10-09-1932, Provinciale Drentsche en Asser courant 01-12-1934

193x: Johan van Meurs noteert de gegevens van het orgel in zijn dispositiecahier


Klik op de afbeelding voor een vergroting
Uit het boek van Jaap Brouwer: Johan van Meurs - Een studie over een pionierend orgeladviseur


Provinciale Drentsche en Asser courant 30-08-1947

1946-1949: Vóór de restauratie van 1946-1949 kreeg de orgelmaker H. Vegter te Usquert de opdracht het orgel te demonteren en op te slaan. Hij brak echter een been, zodat een collega dit werk moest doen. De opbouw van het orgel in 1949 werd wel door hem verzorgd. Hij had ook het onderhoud en stemwerk (03).


Provinciale Drentsche en Asser courant 17-03-19531976 of 1979: Restauratie door Mense Ruiter. (05)
Hierbij werd het orgel geherintoneerd op een lager winddruk van 76 mm (07)

2006: Men probeert gelden te verkrijgen voor restauratie van het instrument. De gemeente Tynaarlo wil 10.000 euro bijdragen aan de restauratie. Het geld wordt alleen gebruikt als het kerkbestuur onvoldoende andere geldbronnen aanboort.
Het college van kerkrentmeesters heeft verschillende fondsen benaderd. Het is door vocht aangetast en toe aan een grondige restauratie.

2007: Restauratie door Mense Ruiter. Op 4 september 2007 werd het in gebruik genomen. Adviseur Stef Tuinstra schreef een brochure naar aanleiding van de restauratie. (Pagina 2 staat achteraan het document)
Wethouder Harm Assies van cultuur pompte daarvoor de eerste lucht door het Van Oeckelen‑orgel.
De restauratie heeft 100.000 euro gekost. (06)
Artikel omtrent de restauratie uit de orgelkrant van de KNOV 2008-04
Het pijpwerk werd geherintoneerd op de oorspronkelijke winddruk.
Van de Stichting tot Behoud van het Nederlands Orgel werd een subsidie verkregen van EUR 1.500,= (12)


Foto (11)

Bronvermelding:
 1. Romein. Predikanten(1861)125-126. Steensma. Drentse kerken(1977)43-45.
 2. Het Orgel(1886-1887)no 3/ bevat een advertentie van de volgende inhoud: "Haren(bij Groningen), te koop twee geheel nieuwe kerkorgels met fraai tinnen front. Koopsom f. 2200, - en f. 1600, -". De dispositie van het tweede aangeboden orgel is als volgt: Bourdon 16’B; Bourdon 16’D; Prestant 8’ Holpijp 8’; Viola di Gamba 8’; Octaaf 4’; Fluit 4’; Octaaf 2’; Cornet 3 sterk. Hetgeen praktisch dezelde dispositie oplevert. Werd dit orgel te Vries gekocht?Onderhoud en stemwerk door Van Oeckelen tot 1918. Hierna door diens meesterknecht en opvolger H. Thijs.
 3. De Mixtuur no 38(1982) 308. H. Vegter (1892-1967). Art. J. Brouwer.
 4. E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:39
 5. E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 12-11-2006
 6. Dagblad van het Noorden d.d. 5-9-2007
 7. Boek: Het Nederlandse historische orgel 1886-1894 blz. 112-113
 8. Tijdschrift: De Orgelkrant 2008/04 Orgelbouwnieuws door Cees van der Poel
 9. Tijdschrift: Groninger Orgelagenda 2007 Orgelresaturaties in 2007
 10. Tijdschrift: Groninger Orgelagenda 2008 Restauraties in 2007 in Groningen en Drenthe
 11. www: http://reliwiki.nl/index.php/Vries,_Brink_3_-_Bonifatiuskerk
 12. Mededelingen nr. 70 Voorjaar 2007 van de Stichting tot Behoud van het Nederlands Orgel