Zwolle, Grote Kerk

Discography

Drawings by Arp Schnitger?


Source: https://www.flickr.com/photos/schnarp

1719-1721: Arp Schnitger starts the lay-out of the organ and dies during the building process. His sons Johann Georg and Frans Caspar complete the organ.

1751: A.A. Hinsz does some repair-work and replaces the Pedal keyboard.

1787: Repairs by Frans Caspar Schnitger jr. and Heinrich Hermann Freytag.

1791: Repairs by A. van Gruisen

1837: Petrus van Oekelen changes the disposition. Hoofdwerk: Mixtuur -> Mixtuur IV, Cimbel -> Nachthoorn, Quintadeen 16' -> Bourdon 16'. Rugpositief: Quintfluit 2 2/3' -> Holpijp 8', Cimbel -> Mixtuur III, Scherp -> Fluit 2'. Onderpositief: Prestantquint 5 2/3' ->Viola di Gamba, Tertiaan ->Carillon III, Scherp IV -> Fluit travers 8'. Pedaal: Gedekte subbas 16'-> Open subbas 16', Roerquint 10 2/3' -> Wijd gedekt 8', Ruispijp -> Nachthoorn 4'.

1853: J.C. Scheuer replaces the Hoofdwerk Vox humana by the Borstwerk Trompet 4' .

1867: J. van Loo replaces the Pedaal Wijdgedekt 8' with a Quint 10 2/3'. Changes in several reeds.

1882: Petrus van Oeckelen replaces the frontpipes of the Pedaal Prestant 16'. He adds a Cornet to the Hoofdwerk and changes the Mixtuur. Rugpositief: Sexquialter is changed in a Violoncel and there are alterations to the Mixtuur. Borstwerk: Sexquialter -> Salicionaal 4'. Pedaal: Cornet 2'-> Trombone 8', Mixtuur -> Violon 8'. The pitch is lowered by a half a tone. Many changes to the reeds.

1926: Van Dam adds a Vox humana to the Rugpositief and a Aeoline 8' to the Onderpositief. Rugpositief in a swellcase.

1936: Electric pedal-mechanism.

1955: Restoration by Flentrop. The organ is reconstructed to the situation of 1721. The pipework is restored and later additions are re-used. Restoration-work to mechanism and the key-boards. Pitch half a tone higher. Windchests restored.

1971: Repairs by Flentrop.

1985-1989: Flentrop repairs windchests and carries out some re-intonation work. Restoration of four bellows.

Specification:

Hoofdwerk Rugwerk Onderwerk Borstwerk Pedaal
Praestant 16' Praestant 8' Viola 8' Fluitgedekt 8' Praestant 16'
Quintadena 16' Roerfluit 8' Praestant 8' Praestant 4' Subbas 16'
Octaav 8' Quintadena 8' Holpijp 8' Roerfluit 4' Octaav 8'
Roerfluit 8' Octaav 4' Quinta 6' Spitsfluit 3' Holpijp 8'
Octaav 4' Fluit 4' Octaav 4' Gemshoorn 2' Superoctaav 4'
Speelfluit 4' Quintfluit 3' Holfluit 4' Superoctaav 2' Vlakfluit 2'
Nasaat 3' Superoctaav 2' Quinta 3' Quintanus 1 1/2' Mixtuur VIII
Superoctaav 2' Sexquialtera II Woudfluit 2' Nachthoorn 1' Fagot 32'
Ruyschpijp II Scherp IV Superoctaav 2' Sexquialter II Bazuin 16'
Mixtuur VI Cimbel III Tertiaan II Mixtuur IV Trompet 8'
Cimbel III Fagot 16' Siflet 1' Dulciaan 8' Trompet 4'
Trompet 16' Schalmey 8' Scherp V Regaal 8' Cornet 2'
Trompet 8'     Viola di Gamba 8'         
Vox Humana 8'      Trompet 4'        Source: http://www.reliwiki.nl/index.php/Zwolle,_Grote_Markt_18_-_Grote-_of_Micha%C3%ABlskerk Foto: Wim Kamp.


Gravure 1840 penning-magazijn voor de jeugd (02)

Bibliography: (By Henny Wullink) (01)
Apeldoorn, J.C. van, Het orgel in de Groote- of St. Michiels-kerk te Zwolle Zwolle 1896. Heruitgave: Zwolle 1996, met een inleiding door H.C.J. Wullink.
Broekhuyzen sr., Orgelbeschrijvingen Amsterdam 1986 (Deel I) en 1993 (Deel II). Verzorgd door A.J. Gierveld.
Dijk, P. van, Flentrop revisited Het Orgel, jrg. 98, 2002, nr. 1.
Eeken, H. van, Het Schnitger-orgel in de Grote of St.-Michaelskerk te Zwolle Het Orgel, jrg. 92, juni 1996, nr. 6 (Zwolle-nummer).
Edskes, C.H. en H. Vogel, Arp Schnitger en zijn werk Bremen 2009.
Erdtsieck, J., J.M. de Ruiter en M.P. Logtenberg, Koninklijke instrumenten rond de Peperbus Kampen 2001.
Fock, Gustav, Arp Schnitger und seine Schule Kassel 1974.
Het Historische Orgel in Nederland 1479-1725 Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, Amsterdam 1997.
Hess, J., DispositiŽn der merkwaardigste kerk-orgelen Gouda 1774.
Kruijs, M.H. van 't, Verzameling van disposities der verschillende orgels in Nederland Rotterdam 1885.
Logtenberg, M.P. m.m.v. H.C.J. Wullink, Tien Zwolse orgels beschreven Zwolle, 1995.
Meliesie-Appelhof, A., De Grote of St. MichaŽlskerk in Zwolle Zwolle 1980. Serie: Ach lieve tijd special.
Os, J.F. van, Langs Nederlandse orgels Overijssel / Gelderland Baarn 1978.
Seijbel, M., Orgels in Overijssel Sneek 1965.
Seijbel, M., Bekende en onbekende orgels langs de IJssel (provincie Overijssel) z.p. 2009.
Timmerman, H.Th., Roem van een Barokorgel. Geschiedenis en blijvende waarde van het Arp Schnitger-orgel in de Grote of St. Michaelskerk te Zwolle Zwolle z.j. Overdruk van de gelijknamige bijdrage in: Overijssel, Jaarboek voor cultuur en historie, 1959.
Tuinstra, S., Klankimpressies van drie Zwolse orgels Het Orgel, jrg. 92, juni 1996, nr. 6 (Zwolle-nummer).
Vente, M.A., Het orgel in de Grote of St. Michielskerk te Zwolle, in: Verslagen en mededelingen VORG, 60e stuk, 1945.
Vente, M.A., Vijf eeuwen Zwolse orgels 1447-1971. Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle Amsterdam 1971.
Wullink, H. en F.D. Zeiler, Johan Gottlieb Nicolai (1744-1891), stadsmusicus en organist Het Orgel, jrg. 92, juni 1996, nr. 6 (Zwolle-nummer).
Wullink, H., J.C. van Apeldoorn (1856-1932), organist en muziekleraar Zwols Historisch Tijdschrift, jrg. 26, 2009, nr. 1.

Notes:
  1. E-Mail by Henny Wullink  12.02.2011 & 05.04.2011
  2. E-Mail by Carel Martijn d.d. 12.11.2015