Gasselte Hervormde kerk

Informatie over de kerk

1929: Plaatsing van een, zeer waarschijnlijk gebruikt orgel, door Meek uit Assen. In de Harp van 1929 staat de volgende advertentie: "Te koop flink kerkorgel met 7 volle stemmen en pedaal voor kerk van 3 à 400 personen. Joh. Meek te Assen".


Provinciale Drentsche en Asser courant 05-08-1929


De Noord-Ooster 09-11-1929


Provinciale Drentsche en Asser courant 19-11-1929Handelingen der 116de Gewone Vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ten Jare 1931gasselte1.jpg (33595 bytes)
Foto: Bron onbekend

1964: Restauratie van de kerk


Nieuwsblad van het Noorden 18-06-1964

1965: Herstel van het orgel. Daarbij werden enkele stomme registers weer tot spreken gebracht.

Dispositie na deze werkzaamheden:

Manuaal   Pedaal
Praestant 8' c-d1
Holpijp 8'  
Gamba 8'  
Celeste 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 4'   
Gemshoorn 2'  


Foto  vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl


Foto: Bron onbekend

1994: De aktie om geld in te zamelen voor de aankoop van een orgel loopt voorspoedig.

Nieuwsblad van het Noorden 16-04-1991

1995: Plaatsing van een oud binnenwerk achter het bestaande Spiering-front. Het oude orgel was na 40 jaar versleten. Een plaatselijke orgelcommissie, geadviseerd door Stef Tuinstra, sprak de voorkeur voor het plaatsen van een historisch instrument. Na uitvoerige oriëntatie kwam de orgelcommissie een historisch binnenwerk - windlade en pijpwerk - op het spoor, dat al jaren opgeslagen lag in de werkplaats van de orgelmakers Bakker en Timmenga te Leeuwarden.
Dit binnenwerk heeft bijna een eeuw dienst gedaan in de Hervormde Kerk van Woudsend. In 1847 vervaardigde orgelmaker J. Scheuer uit Coevorden voor deze kerk een nieuw instrument met 18 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk, Bovenwerk en vrij Pedaal.
In 1938 bouwden de orgelmakers Bakker en Timmenga in Woudsend een nieuw mechanisch instrument achter het bestaande Scheuer-front. Het oude binnenwerk werd ingenomen en opgeslagen.
Het Bovenwerk werd inmiddels verwerkt in het orgel van de Hervormde Kerk te Hemrik. Om budgettaire redenen werd besloten het orgel in Gasselte in twee fasen te restaureren en stilistisch aan te passen.
In de 1e fase werden de lade, klaviatuur, mechanieken en zes registers pijpwerk van dit inmiddels beschermde instrument grondig hersteld en achter het zinken Spiering-front geplaatst.
Ondanks het feit dat dit pijpwerk oorspronkelijk niet voor deze ruimte is gebouwd, manifesteert de klank van dit waardevolle binnenwerk zich als bijzonder fraai en breed dragend: stevige prestanten, ronde fluiten en een pittige Woudfluit. Bij de volgende restauratiefase worden de drie resterende stemmen geplaatst en wordt het front in Scheuer-stijl aangepast.

Het orgel werd op 7 juli 1995 in gebruik genomen met een bespeling door vier plaatselijke organisten en adviseur Stef Tuinstra.

Dispositie:

Manuaal   Pedaal
Prestant 8' Aangehangen
Holpijp 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 4'  
Quint 3'  
Woudfluit 2'  
Gereserveerde stemmen:
Bourdon 16'
Mixtuur IV
Trompet 8'

2002: In dit jaar werd de 2e fase van de restauratie door Bakker & Timmenga uitgevoerd. Er werd een nieuwe kas vervaardigd en de gereserveerde registers Bourdon 16’, Mixtuur IV en Trompet 8’ werden bijgeplaatst.


Foto: Bakker & Timmenga, Leeuwarden

Dispositie na werkzaamheden in 2002:

Manuaal   Pedaal
Bourdon 16'  
Prestant 8' Aangehangen
Holpijp 8'  
Octaaf 4'  
Fluit 4'  
Quint 3'  
Woudfluit 2'  
Mixtuur IV  
Trompet 8'  Drentse Courant 01-03-2002 (06)

Bronvermelding
  1. Tijdschrift: De Harp 1929 nr. 4 Blz. 32
  2. Tijdsschrift: Het orgel 1995 Blz. 320
  3. Tijdschrift: Drenthe 1965 Blz. 192
  4. Tijdschrift: De orgelvriend 1995/11 Historisch Scheuer-pijpwerk herleeft in Gasselte door Tjamke de Harder
  5. www: http://reliwiki.nl/index.php/Gasselte,_Dorpsstraat_5_-_Onze-Lieve-Vrouwekerk_(Mariakerk)
  6. E-mail van Frits Kaan d.d. 3 januari 2015
De laatste 2 foto's zijn gemaakt door Harm Timmer en afkomstig van de site van Wim Verburg: www.orgelsite.nl


Foto: Dennis Wubs