Dwingeloo, Hervormde kerk

Informatie over de kerk

Geluidsopnamen Geert Jan Pottjewijd d.d. 5 maart 2018
 - J.S. Bach (1685-1750): Fuga in G BWV 576 Registratie: Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Quint 2 2/3', Octaaf 2', Mixtuur (Wordt nog vervangen door een betere opname)

Reportage restauratie orgel door Tv Drenthe zie Youtube

Voor meer foto's zie Reliwiki

Voor 1665: Van een orgel ouder dan het in 1665 gebouwde, is niets bekend.

1665: Er werd er een orgel geplaatst, waarvan de maker onbekend is. Op het orgel stond vroeger te lezen: "Dit monument ende gedagtenisse heeft ter eere Gods en ter eeuwige memorie doen en laten stichten de Hoog Welgeb. Heer Rutger van den Boetzelaer, Heer van Batinghe ende Entinghe, Drossard van Covorden ende den Landschap Drenthe." Dit opschrift werd in de franse tijd verwijderd, maar was in 1846 nog goed te lezen. Het orgel had twee deuren of Luiken, nl. een "Zuiderdeur", met het portret van de schenker en een "Noorderdeur" met het portret van zijn vrouw, "Battina van Loohn". Boven het klavier stond: "A.1665 den 14 Majus". (1)
Het orgel had 7 registers en pedaal, zoals valt op te maken uit een advertentie in de Provinciale Drentsche en Asser courant 20-07-1886, waar het door de kerkvoogdij te koop werd aangeboden.


Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe 1937

1674: Hoger op het orgel kon men lezen: "I. Delbrugh, Ao 1674 d. 9 Julij" (1) (2).


Gezicht op Dwingeloo in de 18de eeuw. De theekoepel behoorde bij de havezate Batinge (Monumenten in Nederland' 2001)


Drentsche courant 02-02-1849

1850:  In dat jaar was de staat van het onderhoud van het orgel nog zo dat men er bij de viering van het 250-jarig bestand van de kerk nog bovenop kon zitten!

Drentsche Courant 31-12-1850

1851: Het orgel wordt gerepareerd door dhr. Klein en daarna gedemonstreerd door een orgelconcert.


Provinciale Drentsche en Asser courant 14-10-1851


Provinciale Drentsche en Asser courant 23-09-1865


Provinciale Drentsche en Asser courant 20-06-1876


Provinciale Drentsche en Asser courant 10-06-1886, 24-09-1887, 22-11-1887


Provinciale Drentsche en Asser courant 20-07-1886

1887: In dit jaar kwam het einde van het hoogbejaarde orgel. Ondanks verzet van Mr. W.L. v.d. Biesheuvel Schiffer werd het orgel met de luiken uit de kerk verwijderd om te worden vervangen door een orgel van Van Oeckelen. (3)
Het oude orgel werd in "Het nieuws van den dag" van 21 en 22 juli 1886 te koop aangeboden met de volgende tekst: "TE KOOP voor een zeer billijken prijs, een goed onderhouden Kerkorgel van zeven Registers en een Voetpedaal. Te bevragen bij den Secretaris-Kerkvoogd der Hervormde Gemeente te Dwingeloo, voor 30 Juli 1886. (15)


Provinciale Drentsche en Asser courant 30-11-1887


Uit de krant "Het nieuws van de dag" van 3 december 1887: "oude orgel vervangen door orgel VO; het oude had "bijna 2 1/2 eeuw dienst gedaan".  (15)Op 27 november werd het nieuwe orgel ingewijd. Het oude orgel werd afgebroken. (4) De beschilderde panelen werden teruggegeven aan de familie van den Boetzelaer. Ze kwamen in 1998 weer in het bezit van de kerk.

Dispositie:

Prestant 8' tin in front
Bourdon 16'
Holpijp 8'
Viola di Gamba 8'
Octaaf 4'
Speelfluit 4'
Quintfluit 3'
Woudfluit 2'
Trompet 8

De registers Bourdon en Trompet hebben voor het groot octaaf afzonderlijke trekkers. Dit om een tweede klavier te kunnen imiteren en bij de solostemmen een vrije bas te kunnen gebruiken. Het orgel was zeer krachtig en de solostemmen zijn liefelijk geïntoneerd. (5).

In het tijdschrift Het Orgel 1888-11 is de volgende tekst opgenomen:
"Den 27e November is het nieuwe orgel, uit de fabriek van de Heeren P. van Oeckelen & Zoon, te Haren bij Groningen, in de Hervormde kerk te Dwingeloo ingewijd. Het heeft één klavier en aangehangen pedaal met acht sprekende stemmen, als:
Prestant 8 voet groot c, in het front van tin.
Bourdon 16 voet.
Holpijp 8 voet.
Viola di Gamba 8 voet.
Octaaf 4 voet.
Speelfluit 4 voet.
Quintfluit 3 voet.
Woudfluit 2 voet.
Trompet 8 voet.
De registers, Bourdon en Trompet hebben voor het groot octaaf afzonderlijke register- trekkers, om een tweede klavier te kunnen imiteeren, en bij de solo-stemmen een vrije bas te kunnen gebruiken.
Het orgel is zeer krachtig en de solo-stemmen zijn liefelijk geïntoneerd.
Het oude orgel, dat twee honderd vijf en twintig jaren in dien kerk dienst heeft gedaan, was afkomstig uit de kapel van het slot Batum, destijds bewoond door de familie BOETZELAAR en ten geschenke gegeven aan die gemeente. Het familiewapen dat op het orgel prijkte, met de beschilderde deuren dien het orgel insloten, zijn aan de familie teruggezonden.
(27) Zie ook de PDF


Bericht uit Het nieuws van den dag kleine courant 01-12-1887


Meppeler Courant 30-11-1887


Provinciale Drentsche en Asser courant 22-11-1887

1902: Een opsomming van de plichten en daaraan gekoppelde inkomsten van de onderwijzer in Dwingeloo in de situatie 1784.

Provinciale Drentsche en Asser courant 02-03-1903

1908: Organist Boneschanscher viert zijn 25 jubileum ls organist

Provinciale Drentsche en Asser courant 17-10-1908


Provinciale Drentsche en Asser courant 14-03-1908, 24-03-1908


Provinciale Drentsche en Asser courant 20-06-1922, 06-12-1922


Provinciale Drentsche en Asser courant 13-10-1923

1923: De kerk wordt door een brand getroffen. Het orgel wordt verwoest.


Artikel in de Sumatra Post van 13-09-1923   


Sumatra-bode 20-09-1923                                                                                                             Verslagen uit Nieuwsblad van het Noorden  van 14-08-1923 en 16-08-1923


Provinciale Drentsche en Asser courant 14-08-1923 (Klik op de linker- en rechterafbeelding voor een vergroting) en 15-08-1923 (afbeelding rechts)


Provinciale Drentsche en Asser courant 18-08-1923


De standaard 02-06-1925, Provinciale Drentsche en Asser courant 23-05-1925

1925: Levering van een orgel door M. Spiering.


Provinciale Drentsche en Asser courant 25-04-1925, Meppeler Courant 30-05-1925


Meppeler Courant 1925-05-23 Bazar om geld in te zamelen voor nieuw orgel na de brand van 1923


Meppeler Courant 1925-05-30 Bazar brengt Hfl 1.000,= op


Bericht uit het tijdschrift "Het Orgel" van juli 1925 omtrent een nieuw orgel door Spiering.


Provinciale Drentsche en Asser courant 15-09-1925Bericht uit Nieuwsblad van het Noorden 24-09-1925 en Meppeler Courant 1925-09-23


De Nederlander 06-10-1925Bericht over de herbouw van de kerk uit Provinciale Drentsche en Asser courant 05-10-1925. Klik op de afbeelding voor een vergrote versieFoto vanuit http://www.kerkeninbeeld.nl


Provinciale Drentsche en Asser courant 22-03-1928

Dispositie:

Manuaal C - f' Pedaal C - d'
Bourdon 16' b/d Aangehangen
Prestant 8'  
Holpijp 8'  
Salicionaal 8'  
Viola da Gamba 8'  
Octaaf 4'  
Roerfluit 4'  
Quint 2 2/3'  
Octaaf 2'  
Trompet 8'  


Provinciale Drentsche en Asser courant 23-11-1935, 11-12-1935

193x: Johan van Meurs noteert de gegevens van het orgel in zijn dispositiecahier


Klik op de afbeelding voor een vergroting
Uit het boek van Jaap Brouwer: Johan van Meurs - Een studie over een pionierend orgeladviseur


Provinciale Drentsche en Asser courant 14-03-1950


Foto: Stichting Orgelcentrum nr. Gr 2112 (30


Provinciale Drentsche en Asser courant 16-09-1959

1959: Plaatsing van een windmotor door J. Reil uit Heerde. Niet bekend is of er voordien ook al een windmotor aanwezig was.

1961: De kerkvoogdij van Dwingeloo heeft gebeld met de Hervormde Orgelcommissie. De orgelcommissie antwoordt op 9 oktober en legt haar werkwijze uit. Een voorlopig onderzoek kost f 35,-
Op 1 november geeft de kerkvoogdij de orgelcommissie opdracht voor een voorlopig onderzoek. Op 2 november schrijft de Orgelcommissie dat Cor Edskes een afspraak zal maken voor een bezoek. (31)

1962: In februari verschijnt het voorlopig rapport van Cor Edskes. De conclusie is dat het orgel een restauratie niet waard is:
 - De windlade is lek en heeft door- en bijspraak
 - De mechaniek is slecht van constructie en het toucher is taai
 - Het pijpwerk is in slecht staat met veel beschadigingen. Veel zinken pijpwerk. Kernsteken, expressions en te kleine voetopeningen
 - Slechte intonatie
 - Orgelkas van slechte constructie. Veel triplex en een ontbrekend dak.
 - Lekkages in de windvoorziening
 - De verzekeringswaarde is f 35.000 (Vervangingswaarde)
Aangeraden wordt om te gaan sparen voor een nieuw instrument.
Op 9 maart vraagt de kerkvoogdij waar ze het orgel het beste kunnen verzekeren en blijkt dat ze het eens zijn  met de conclusie om het orgel niet te restaureren.
De Orgelcommissie schrijft op 13 maart aan de verzekeringsmij "Stormbrand" om contact op te nemen met de kerkvoogdij in Dwingeloo. Dit melden ze ook aan de kerkvoogdij.
Op 17 mei wil de kerkvoogdij graag een copie van het rapport, omdat hij bij een van de kerkvoogden is zoek geraakt. Het rapport kom in een bespreking met de notabelen aan de orde. (31)

1965: J. Sloof uit Ouderkerk a.d. IJssel plaatst een gebruikt orgel. (5) Het stond voordien in de Doopsgezinde kerk te Den Haag. Het orgel werd in 1886 gebouwd door J. van Gelder, orgelmaker te Leiden.
Voor de geschiedenis en afbeeldingen van het orgel te Den Haag zie de tekst onderaan deze pagina.
Bij plaatsing te Dwingeloo vonden de volgende werkzaamheden plaats:
-Combinatietrede Hoofdwerk verwijderd. Zwelkast Bovenwerk verwijderd.
-Windlade van het Hoofdwerk werd naar achteren verplaatst vanwege de aanwezigheid van een trekbalk.
-De trompet 8' werd weer geheel op de lade geplaatst
-Op het Hoofdwerk wordt de Bourdon 16' verwijderd en een Mixtuur II-III toegevoegd.
-Op het Bovenwerk wordt de Fluit Harmoniek verwijderd en vervangen door een Fluit 4'. De Voix Celeste wordt vervangen door een Piccolo 2'. Op een kantsleep worden een sesquialter I-II toegveoegd en de Salcionaal 8' wordt vervangen door een prestant 4'.
-Op het pedaal wordt de Octaafbas 8' vervangen door een Koraalbas 4' '(24)

De twee potten en de harpversiering op het oude orgel uit 1925 worden verkocht aan de Hervormde kerk van Sleen.
Het orgel zelf is verkocht aan de orgelbouwer Sloof. (Zie briefwisseling tussen Sleen en Dwingeloo bij Sleen)

Foto: Geert Jan Pottjewijd


Meppeler Courant 1965-12-03

 Dispositie van het instrument na plaatsing te Dwingeloo:

Hoofdwerk   Bovenwerk   Pedaal  
Prestant 8' Bourdon 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Prestant 4' Bourdon 8'
Octaaf 4' Fluit 4' Koraalbas 4'
Roerfluit 4' Piccolo 2'    
Quint 2 2/3' Sesquialter II    
Octaaf 2' Tremulant      
Cornet V discant        
Mixtuur  II-III        
Trompet 8'        

1976: De panelen van het oude orgel uit 1665 door de onderwijzer Reinder Smit weer terugevonden

Bericht uit Nieuwsblad van het Noorden 02-06-1976


Meppeler Courant 1976-06-02

In deze tijd worden er in Dwingeloo ook regelmatig orgelconcerten georganiseerd.

Arikel Nieuwsblad van het Noorden 10-04-1976


1981: Restauratie door Mense Ruiter van de windlade en wellenbord van het Hoofdwerk

1983:
Restauratie door Mense Ruiter van de windlade en wellenbord van het Bovenwerk


Tijdschrift Kerk en Muziek 1984 05 mei/juni

1985: Restauratie van de kerk

Meppeler Courant 1985-12-09

1998:
De huidige eigenaar van de panelen van het in 1887 afgebroken orgel, baron Sicco van Boetzelaer uit Den Haag, draagt op 7 juni de panelen weer over aan de kerk. Dit schilderwerk uit de 17e eeuw is heel bijzonder in Drenthe. Drenthe was in die tijd zo arm, dat zelfs de adel geen geld had. Rutger van den Boetzelaer vormde daarop een uitzondering. Als drost van Drenthe had hij zijn ambtswoning in Coevorden, maar hij bewoonde ook de havezate Batinghe in Dwingeloo. Op de kas van het kerkorgel stonden ook de portretten van Van den Boetzelaer en zijn derde echtgenote. Ook deze waren in het bezit van Sicco van Boetzelaer, maar kregen jaren geleden al een plekje in de Dwingelder kerk. Reinder Smit stelde destijds de echtheid van de portretten vast. "Bij die gelegenheid liet Sicco van Boetzelaer mij ook de andere panelen zien. Wat ik toen zag kwam exact overeen met de beschrijving van dominee Van Schaik, die van 1838 tot 1852 werkzaam was in het brinkdorp". Zodoende ontstond het plan om alle restanten van de oude orgelkas te verhuizen naar de oude stek. Smit ging in onderhandeling met Van Boetzelaer, maar de gesprekken liepen aanvankelijk op niets uit. Hij stelde als voorwaarde dat de panelen zouden worden gerestaureerd. Daar had de kerkelijke gemeente echter het geld niet voor. Smit kwam vast te zitten en vroeg de thans in Warnsveld woonachtige oud-burgemeester van Dwingeloo, Hopperus Buma, de onderhandelingen voort te zetten. Hij heeft het als echte diplomaat voor elkaar gekregen dat van Boetzelaer de restauratie heeft laten varen. (12)


Foto: Geert Jan Pottjewijd
Naast de luiken hangt een toelichtende tekst. Voor een afbeelding van deze tekst zie onderaan deze pagina.

1999: Eerste fase van een restauratie door Mense Ruiter.
Restauratie van de windvoorziening en herstel van de hoofdwerkmechaniek. (14)

2007: Uitvoering van de tweede fase door Mense Ruiter: Restauratie van de windladen, bovenwerkmechaniek, registratiemechaniek en herstel/aanpassing pijpwerk en klankherstel. (14)

2008/2009: Orgelmakerij Mense Ruiter: herstelling van het Pedaal (na waterschade). (14)

2010: In dit jaar wer de restauratie door Mense Ruiter geheel afgerond. Op 6 augustus 2010 werd het orgel weer in gebruik genomen.

Huidige dispositie:
Hoofdwerk: Prestant 8', Holpijp 8', Octaaf 4', Roerfluit 4', Quint 2 2/3', Octaaf 2', Cornet V sterk (discant), Mixtuur II-III sterk (1 1/3'), Trompet 8'.
Bovenwerk: Bourdon 8', Prestant 4', Fluit 4', Piccolo 2', Tremulant.
Pedaal: Subbas 16', Bourdon 8', Koraalbas 4'.

Koppelingen: Hoofdwerk - Bovenwerk, Pedaal - Hoofdwerk, Pedaal - Bovenwerk.


Foto: Geert Jan Pottjewijd
Links van de klaviatuur hangt een toelichtende tekst omtrent het orgel. Zie voor een afbeelding onderaan deze pagina.

Bericht door RTV Drenthe d.d. 29 juli 2010: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/47847/Kerkorgel-Dwingeloo-gerestaureerd

2018: In het landgoed Oldengaerde liggen nog meer onderdelen van de luiken van het orgel uit 1665. De kerkvoogdij is in overleg met de eigenaar van Oldengaerde (Drents Landschap) om de luiken volledig te herstellen incl. de portretten van de fam. van Boetselaer die nu al in de kerk aanwezig zijn. Dit is echter een project van de lange termijn. (29)


Foto: Geert Jan Pottjewijd Klik op de foto voor een vergroting

Organisten???:

1665 - 1670? Roelof Lunsingh (6)
1671? - 1682? Jan d'Elbrugh? (7).
1682 - 1738 Jacop(b) (Jansen) Smit(h). (8).
1739 - 1773 Anthony Kortrijk. (9).
1773 - 1781 Hendrik Lubberts (10)
1781 - 1784 Klaas Harms Klaassen (11)
1784 - 1813 Pieter Vogel
1813 - 1842 Jan Roelofs Bakker
1842 - 1892 Rijkman Wichers
1883 - 1923 E.J. Boneschansker
xxxx - 1968 H. Smit
1968 - xxxx G. Dees


Drentsche courant 13-05-1834, 16-05-1834 en 20-05-1834


Drentsche courant 02-02-1849

Bericht over de te lange naspelen van organist C. Veeze

Provinciale Drentsche en Asser courant 29-11-1947

Noten:

 1. In de Drentsche Volksalmanak van 1846, blz.191/192 staat een artikel van de bekende Drentse dichter-predikant ds. C. van Schaick. Hij was tot 1852 Predikant te Dwingeloo. Hij schrijft:"Ten Westen treft gij een welluidend orgel aan, geplaatst op het beuntje of gaanderij. Dit orgel is ten geschenke gegeven door den voor deze gemeente onvergetelijken Rutger van den Boetzelaer, wiens portret op de Zuiderdeur (van het orgel) keurig is afgemaald, terwijl dat van zijn edel en lofwaardige echtgenoote, Vrouwe Battina van Loohn, op den Noorderdeur te zien is. Beiden zijn omringd door famen, die op hare bazuinen blazen. Uit een derzelven, boven den Heer Van den Boetzelaer, klinkt het woord alleluia. Onder het portret staat het naamcijfer R.v.d.B. Uit een der bazulnen boven zijn echtgenoote, rolt het plechtig amen, terwijl onder haar het naamcijfer B.v.L staat uitgedrukt. Boven het klavier leest men A.1665 den 14 Majus (waarschijnlijk den dag der inwijding). Zoo leest men hoger: I. Delbrugh. Ao 1674.d.9 Julij. Op de buitenzijde van het hekwerk leest men: Anno Domini 1665. Op een paneel waardoor het pijpwerk is afgesloten stond eertijds: Dit monument ende gedagtenisse heeft ter eere Gods en ter eeuwige memorie doen en laten stichten de Hoog Wel Geb. Heer Rutger van den Boetzelaer, Heer van Batinghe en Enthinge, Drossard van Covorden ende den Landschap Drenthe. Ook deze inscriptie is uitgewischt ten tijde der rampzalige vrijheids- en gelijkheidswoede, echter niet zoo of zij is nog te lezen." Volgens deze berichten moet het orgel geplaatst aan de westzijde van de kerk tegen de torenmuur.
 2. Dat I. Delbrugh, die onder 9 juli 1674 staat vermeld op het orgel, de bouwer van het orgel zou zijn lijkt niet waarschijnlijk. Immers er is een stuk bewaard gebleven, waarin deze naam ook voorkomt en wel als koster-schoolmeester. (zie hiervoor de lijst met organisten). Zekerheid hieromtrent bestaat er echter niet. De naam Delbrugge komt echter wel een enkele maal voor als organist of orgelmaker: "Bouwstenen", dl II. 1874/1881 Carel Jan Delbrugge, Steenwijk 1751-1755, organist. En in Reuter, "Orgeln in Westfalen" Kassel 1965 op blz. 39: Hattingen 1766 Reparatur Friedrich Dellbrück en op blz.43: Sprockhövel, 1763 Dellenbrück neue Orgel. Wattenscheid, 1761/65, Reparatur und versetzung durch Delbrück, idem 1769/70 Reparatur. Of er familieverwantschap bestaat is onbekend.
 3. In de nieuwe Drentsche Volksalmanak van 1890 schrijft Mr. Biesheuvel Schiffer op blz. 53 oa.: Ik heb mij toen veroorloofd in bedenking te geven, het front van het oude orgel met genoemde vleugeldeuren niet uit de kerk te verwijderen, maar het een andere plaats te geven, waartoe alle gelegenleid bestond."
 4. Zie hiervoor "Het Orgel", 1887. Daar staat o.a. nog het volgende te lezen: "Het oude orgel ..... was afkomstig uit de kapel van het slot Batum, destijds bewoond door de familie Boetzelaer en ten geschenke gegeven aan die gemeente. Het familiewapen dat op het orgel prijkte, met de beschilderde deuren dien het orgel insloten, zijn aan de familie teruggezonden". Dat het orgel ooit in de kapel van het slot te Batum gestaan heeft lijkt niet waarschijnlijk of het moet in 1665 verplaatst zijn naar de kerk. In 1665 komen de kerkvisitatoren die Dwingeloo bezocht hebben de synode meedelen, dat de heer Drost van den Boetselaer, die als heer van Batinghe collator was van de kerk in Dwingeloo, een "cierlijck" orgel aan de kerk ten geschenke had gegeven. In datzelfde jaar, bij resolutie van de Landschap, vraagt v.d. Boetselaer om een subsidie voor het salaris van de organist. Hij krijgt daarvoor f.160.-.
 5. Artikel in de Emmer Courant uit 1966 door Maarten Seybel.
 6. Drentsche Volksalmanak van 1846, blz.191/193. Artikel door Ds. v. Schaick. Hij noemt Roelof Lunsingh de eerste organist. "...van wien nog een keurig gedenkstuk in wezen is, nl. de wetten van de St. Anthonie gilde, deze bevinden zich in het gildeboek of protocol, een schrijfboek met perkamenten hand in kwarto; aangelegd den eersten gildedag 20 Januarij 1633 (het eerste gildeboek is door brand vernietigd).De gildewetten zijn allerkeurigst geschreven, ieder artikel met verschillende letters van Gotische en oud Duitsche vorm, door bovengenoemde schoolmeester en orgelist, en met zwart garen vooraan in het gildeboek vastgehecht. Er zijn 23 artikelen met een kort aanhangsel, gedagtekent van den l8 Januarij 1670." Deze schoonschrijver, schoolmaester en orgaelist was gildebroeder in 1670". (Het Sint Antonie gilde te Dwingeloo was een instelling om mensen, die gebrek hadden bij te staan met geld en goederen.
 7. Rijksarchief Assen, Huisarchief van Batinghe, stuk 105. Nota van de predikant van Dwingeloo (dat was vanaf 1666 Gerardus Bentheim), omtrent het tractement van de koster-schoolmeester aldaar. (gedateerd ca. 1682). In een noot van de hand van Mr. J.G.C. Joosting, rijksarchivaris in Drenthe en samensteller van het huisarchief. Uitgegeven te Leiden in l910 staat: "Volgens het stuk heette "de voorgaande coster-meister Jan; de oorlog met Munster behoorde tot het verleden. Het stuk dagteekent dus van c.1682, toen de opvolger van Jannes d'Elbrugh werd beroepen." Waarschijnlijk wordt hier dezelfde persoon genoemd als de vermelding van "Delbrugh, Ao 1674 d.9 Julij" op het orgel.
 8. Drentsche Volksalmanak l850: "schoolmeester te Dwingeloo 1678-1698 Jannes.
  Rijksarchief Assen, Huisarchief van Batinghe, stuk 103. Afschrift der acte d.d. 4 maart 1671, waarbij Joost Roedolph van den Boetzelaer heer te Batinge en Halteren, als mede erfgenaam van zijn oom den drost Boetzalaar, op zich neemt aan den organist van Dwingeloo jaarlijks de helft te betalen van de 100 gulden, die het landschap Drente na het overlijden van de drost op het tractement van de organist heeft gekort. Dit stuk heeft te maken met een Landschapsresolutie van 23 febr.1665. Provinciaal archief Asen fol.35:"De heer drost van den Boetselaer heeft erlangt een Subsidie tot het onderhoudt van een organist tot Dwingeloo, waarop gedelebireert zijnde, hebben de heeren Ridderschap ende Eijgen erfden geaccordeert de summa van hondert en dertich Caroly gulden jaarlyx te genieten bij den Organist, soo lange als de tegenwoordige schoolmeester tot Dwingeloo sal leven, en sulx onder consequentie inkumpstich
 9. Rijksarchief Assen, Huisarchief van Batinghe, stuk 104. "Beroep op meister Jacop Jansen Schmit in Uithuizen, tot organist-schoolrneester van Dwingeloo, door Joest Rudolph van den Boetzelaar heer te Batinghe en Halteren en Nicolaes van Echten heer te Entinge, als collatoren en de geërfde lidmaten van het kerspel. 24 Januari 1632.
 10. Rijksarchief Assen, Huisarchief van Batinghe, stuk 106. Fragment van een getuigenverhoor, waarbij Jacob Jansz. Smit verklaard dat, toen hij schoolmeester werd te Dwingeloo, een zekere Hendrikjen woonde in het huisje "op de vicarijgeren tegenover het tegenwoordige Franse huijs", doch dat hij geen huur van haar heeft kunnen krijgen. (ca.1690)
 11. Rijksarchief Assen, Huisarchief van Batinghe, stuk 107. "Pampiren raakende de klockroge". Stukken betreffende de vorderingen van den organist-schoolmeester te Dwingeloo op den heer van Oldegaarde tot voldoening der klokrogge, volgens door hem mede onderteekend" register d.d. 1727. (1729).
 12. Drentsche Volksalmanak 1848, blz.44: "Jacob Jansen Smit, organist 1685." blz. 38: "Jacob Smith, organist 1712".
 13. Drentsche Volksalmanak 1850, blz.16: "schoolmeester te Dwingeloo 1693-1738 Jacob Smith, overleden mei 1738."
 14. Aantekening diaconie 1699-1742 te Dwingeloo: "26 Januarij 1741 is Anna Romringh weduwe van Mr. Jacob Smith begraven."
 15. Rijksarchief Assen, Huisarchief van Batinghe, stuk 108. Getuigschriften voor Anthonij Kortrijk omtrent zijn bekwaamheden als schoolmeester en organist. 29 mei 1739.
 16. Rijksarchief Assen, Huisarchief van Batinghe, stuk 109. stukken Betreffende het beroepen van een koster-schoolmeestar te Dwingeloo. l773. met aantekening: afschrift beroep A. Kortrijk d.d. 30 Mei 1740.(van stuk 26 van het genoemde archief). Bericht van overlijden van den heer Kortrijk.
 17. Drentsche Volksalmanak 1850, blz. 16: "Schoolmeesters te Dwingeloo, 1738-1773 Antoni Kortrijk, begraven 12-2-1773.
 18. Rijksarchief Assen, Huisarchief van Batinghe, stuk 109. Sollicitatie van dhr. H. Elseloo en anderen. Deze bedankt echter. Voordracht van dhr. H. Bloemen. Eigenaardig genoeg komt hij onder de schoolmeesters. te Dwingeloo niet voor. Wel van 1774 tot 1781 Hendrik Lubberts, die vertrok naar Zwartsluis. Van hem is echter geen benoemingsstuk aanwezig.
 19. Rijksarchief Assen, Huisarchief van Batinghe, stuk 109 Stukken betreffende het beroepen van Klaas Harms te Diever tot koster-schoolmeester te Dwingeloo. Uit deze stukken blijkt niet dat hij ook organist was. Drentsche Volkalmanak 1850 blz. 16: Schoolmeester te Dwingeloo 1781-1833 Klaas Harms Klaassen. Drentsche Volkalmanak 1850 blz. 16: 1833 tot 1850? In elk geval Christian Veeze Drentsche Courant 1834: Eervol ontslag Klaas Harms Klaasen uit zijn kerk- en schooldienst 12-05-1834.
 20. Informatie van de amateur-historicus Reinder Smit uit Dwingeloo
 21. E-Mail van Jaap Brouwer d.d. 29-12-2002 18:3
 22. E-Mail van Marga Veldkamp (Mense Ruiter) d.d. 26-09-2008
 23. E-Mail van Victor Timmer d.d. 17-06-2010 mbt. het krantenbericht
 24. Boek: Het Nederlandse historische orgel 1886-1894 blz. 21-23
 25. Brochure: Groninger Orgelagenda 2007 Orgelresaturaties in 2007
 26. Brochure: Groninger Orgelagenda 2008 Restauraties in 2007 in Groningen en Drenthe
 27. Tijdschrift Het orgel 1888-11
 28. E-Mail van Frits Kaan d.d. 21 augustus 2014. Hij wees me op de afbeeldingen
 29. Gesprek met dhr. de Muij kerkvoogd d.d. 5-4-2018.
 30. Archief Jaap Brouwer, Winsum
 31. Archief Lambert Erné, Universiteit Utrecht

  Toelichtende tekst in de kerk omtrent de luiken van het eerste orgel in Dwingeloo  Toelichtende tekst naast het orgel

  Foto: Geert Jan Pottjewijd

Geschiedenis van het orgel in de Doopsgezinde kerk te Den Haag

1886: Bouw van een nieuw orgel door J. van Gelder, orgelmaker te Leiden
Dispositie volgens het bestek van 14 november 1885 (24)

Manuaal   Bovenwerk   Pedaal  
Bourdon 16' Salicional 8' Aangehangen  
Prestant 8' Bourdon 8'    
Holpijp 8' Fluit Harmoniek 4'    
Octaaf 4' Clarinet 8'    
Roerfluit 4'        
Quint 3'        
Piccolo 2'        
Cornet III disc.        
Trompet 8'        
           

Op een onbekend moment werd de klarinet van het bovenwerk verwijderd voor een Octaaf 2'(24)

1896: Door de fa. Wed J. van gelder werd een combinatietrede voor de 5 sterkstste register van het Hoofdwerk aangebracht. De Octaaf 2' van het bovenwerk werd vervangen door een Voix celeste 8'(24)


Advertentie van van Gelder uit Het orgel 1900/01

1911: Uitbreiding door Van Leeuwen met een vrij pedaal met de volgende registers: Subbas 16', Octaafbas 8', Bourdon 8'.
Het bovenwerk werd in een zwelkast geplaatst. Het pedaalklavier werd vervangen en een pedaalkoppel toegevoegd.
De lade van het bovenwerk werd verplaatst en de mechaniek daarop aangepast.
De C-Fis van de trompet 8' werd op een nieuwe pneumatische lade geplaatst.(24)

±1931?: wijziging Van Leeuwen?. De Cornet III wordt gewijzigd naar een Cornet V (24) en v.d Kleij
Beide afbeeldingen hierboven vanuit de website van Aart de Kort: http://home.planet.nl/~kort0158/DHdoopsgez.html (28)